Masukkan No. Pendaftaran (A-1620xxxx) untuk melihat status kelulusan.