Jalur Undangan Mandiri

Jalur Masuk UIN Suska Riau Jenjang D3 dan S1

. Download Syarat
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2017
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2016

Jalur Ujian Tulis

Jalur Ujian Tulis Mandiri

13 Juni 2016 s/d 20 Juli 2016
13 Juni 2016 s/d 21 Juli 2016
13 Juni 2016 s/d 24 Juli 2016
13 Juni 2016 s/d 24 Juli 2016
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2017
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2017
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2017
15 Feb 2016 s/d 4 Mei 2017

Jalur Pasca Sarjana

Jalur Ujian Pasca Sarjana Magister dan Doktor

xx Feb 201x s/d xx April 201x